Как да конвертирате Урду в Unicode?

Въведете вашия текст на урду и този конвертор ще го превърне в Unicode. Уникод се използва предимно онлайн като начин да се гарантира, че символите се показват правилно (т.е. неримски думи, акценти и т.н.). Не във всички платформи или операционни системи са инсталирани знаци за писане на урду, но за да сте сигурни, че знаците могат да се показват

Съвременният стандартен урду е език, който съчетава санскритски и персийски думи с арабски, португалски, турски и много други езици, които са били пренесени в Южна Азия. Той има азбука отдясно наляво, която използва 58 букви, 39 основни букви и няма ясно изразени падежи на буквите. Обикновено се пише на калиграфски шрифт, наречен наста̀лик (Nastaʿlīq).

Поради уникалността на урду и неговата писменост може да бъде трудно да се използва онлайн, тъй като не всяка компютърна система или платформа разполага с писменост на урду. Уникод е стандартизирана система за кодиране, която присвоява уникален номер на всеки символ. Тя се е превърнала в стандартното кодиране на символи в интернет. Когато текстът е кодиран в Unicode, той може да бъде прочетен и показан на всеки компютър или устройство, което поддържа Unicode. Това го прави идеален начин за обмен на информация между различни системи.

Друго предимство на използването на Unicode е, че позволява да се създават документи, които по-лесно се превеждат на други езици. Например, ако създадете документ на език Urdu, използвайки Unicode, за преводача ще бъде много по-лесно да го преведе на английски език, отколкото ако документът не е написан на Unicode.

Можете също така да използвате този ресурс, за да конвертирате Unicode в текст на урду.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.